< > R S یکشنبه 13 آذر 1395
sr_hosseini : دعوت از علاقه مندان برای شرکت در جام شیپور
بیشتر
admin : جام بیست و پنجم ،‌جام شیپور
بیشتر
zoli : تبریک به راسکو کبیر
بیشتر
admin : امیر حسین مهری قهرمان جام ۲۴ ام شد
بیشتر
admin : علت اول شدن ذوالفقاری در رنکینگ قبل از شروع جام ۲۴ ام
بیشتر
admin : دوستان ایمانی بجای میثم موسوی و حسین حسینی
بیشتر
sr_hosseini : شعار رسول : یا حضرت قاسم یا قهرمانی
بیشتر
sr_hosseini : پس از چند دوره دوباره یک نماینده از منطقه کونکاکاف
بیشتر
admin : مدل مسابقات
بیشتر
admin : خبر فوری - ذولی در مسابقات شرکت کرد - گروه بندی عوض شد
بیشتر
قبلی توقف بعدی

رو در رو
آخرین رده بندی
ردیفنامنام خانوادگیامتیاز
1امیر حسینمهری5805
2محمد رضاذوالفقاری5491
3سید رسولحسینی5353
4امیر حسینحمزه ای5215
بیشتر

چند بازی اتفاقی
تیم میزبانگلهاتیم مهمانجام
محمد رضا ذوالفقاری52مجتبی فقیهیبیست و یکم
امیر حسین حمزه ای10محمد رضا ذوالفقاریجام مرداد
محسن نجفلو31میثاق رسولیجام شیرها
امیر حسین مهری33سید رسول حسینیبیست و یکم
مجتبی فقیهی32محمد رضا ذوالفقاریپرسیپ تولیس
میثاق رسولی15محسن نجفلوجام شیرها
سید رسول حسینی04میثاق رسولیجام مرداد
علیرضا ایمانی42سید رسول حسینیفجر
علیرضا ایمانی03محسن نجفلوجام مهر
آخرین وقایع
772روز پیش sr_hosseini در خصوص خبر "تبریک به راسکو کبیر ... " نظر داد : "ممنون عزیزم ... "923روز پیش amir.mehri در خصوص خبر "امیر حسین مهری قهرمان جام ۲۴ ا ... " نظر داد : "پس راسکو اینجا سفید سنگهههههههههههههههههه؟!!!!!!!!!! مگه میشه تو راسکو شایسته سالاری نباشه؟!!! به ... "926روز پیش رسول به نظر amir.mehri پاسخ داد : "من قهرمانیتو قبول نداشتم ! منظورم این بوده ذولی و بعدش من شایسته تر بودیم والا در قهرمانیت شکی نبود ... "938روز پیش amir.mehri به نظر omidhom پاسخ داد : "قوربونی میبرم ... "938روز پیش amir.mehri به نظر zoli پاسخ داد : "قوربان کسیم ... "938روز پیش amir.mehri در خصوص خبر "امیر حسین مهری قهرمان جام ۲۴ ا ... " نظر داد : "rassoul:mrc vali to k qahremanie mano qabul nadashti! :D ... "974روز پیش omidhom در خصوص خبر "امیر حسین مهری قهرمان جام ۲۴ ا ... " نظر داد : "چوخ موبارکده ... "974روز پیش omidhom در خصوص خبر "سفید سنگ؟! ... " نظر داد : "ضمن تشکر از سازمان عزیز،آیا فردا کابی برگزار میشود؟ ... "974روز پیش omidhom در خصوص خبر "سفید سنگ؟! ... " نظر داد : "ذولی کس سسین! ... "974روز پیش zoli در خصوص خبر "امیر حسین مهری قهرمان جام ۲۴ ا ... " نظر داد : "من کامنت گذاشته بودم و تبریک عرض کرده بودم ، من سفید سنگم کی پاک کرده؟؟؟ ... "974روز پیش sr_hosseini به نظر zoli پاسخ داد : "خوب بود ! ... "974روز پیش sr_hosseini در خصوص خبر "امیر حسین مهری قهرمان جام ۲۴ ا ... " نظر داد : "تبریک و تهنیت ... "974روز پیش admin در خصوص خبر "سفید سنگ؟! ... " نظر داد : "ضمن ابراز همدردی به استحضار میرساند سازمان تا جای ممکن منتظر امید عزیز ماند ... "974روز پیش zoli در خصوص خبر "سفید سنگ؟! ... " نظر داد : "نه پسسسس!!! پس چییی تو!!! سفید سنگ پرست ... "974روز پیش zoli در خصوص خبر "علت اول شدن ذوالفقاری در رنکی ... " نظر داد : "من نوکرم ، Euuz Abat Go Gassin Gonagolun ... "974روز پیش zoli در خصوص خبر "دوستان ایمانی بجای میثم موسوی ... " نظر داد : "متاسفانه اتفاق میمونی نبود ... "974روز پیش zoli در خصوص خبر "شعار رسول : یا حضرت قاسم یا قه ... " نظر داد : "یا حضرت قاسم ... "974روز پیش zoli در خصوص خبر "خبر فوری - ذولی در مسابقات شرک ... " نظر داد : "بسی ایرادت وارووم... ... "976روز پیش sr_hosseini به نظر hamze پاسخ داد : "نمیترسی !!! ... "976روز پیش hamze در خصوص خبر "مدل مسابقات ... " نظر داد : "تشکر تشکر ... "
آخرین مسابقات
مهرداد محمودی زاد1-1عبد الرحیم عسگریامیر حسین مهری2-1حمید مدد یاریعلی فرخی4-7سید رسول حسینیامیر حسین مهری1-1علی فرخیحمید مدد یاری1-2عبد الرحیم عسگریسید رسول حسینی4-1مهرداد محمودی زادعبد الرحیم عسگری2-4سید رسول حسینیمهرداد محمودی زاد0-2امیر حسین مهریعلی فرخی1-1حمید مدد یاریحمید مدد یاری2-3سید رسول حسینیعلی فرخی2-1مهرداد محمودی زادامیر حسین مهری1-0عبد الرحیم عسگریمهرداد محمودی زاد1-2حمید مدد یاریعبد الرحیم عسگری0-2علی فرخیسید رسول حسینی3-2امیر حسین مهریسید رسول حسینی1:0 p(3)-1:0 p(4)محمد رضا ذوالفقاریامیر حسین مهری3-2پیمان شهبازی پورامیر حسین مهری4-1سید رسول حسینیپیمان شهبازی پور6-6محمد رضا ذوالفقاریسید رسول حسینی2-3امیر حسین مهریمحمد رضا ذوالفقاری2-3پیمان شهبازی پورسید رسول حسینی3-0محمد رضا ذوالفقاریامیر حسین مهری5-1پیمان شهبازی پورمحمد رضا ذوالفقاری4-1علیرضا ایمانیپیمان شهبازی پور5-3امیر حسین حمزه ایعلیرضا ایمانی3-3سید رسول حسینیامیر حسین حمزه ای3-3امیر حسین مهریپیمان شهبازی پور1-3امیر حسین مهریمحمد رضا ذوالفقاری4-1سید رسول حسینیامیر حسین حمزه ای1-3پیمان شهبازی پور

نظرسنجی
کیفیت جام های ۲۰ الی ۲۴ را چگونه ارزیابی می کنید ؟


نظرسنجی
در بین جام های اخیر کدام یک لذت بخش تر بود ؟